Postitatud

Toote prototüüpimise, arenduse ja disaini kursus 9.-12. klasside õpilastele

Alustab uus põnev kursus gümnaasiumiealistele noortele, kes on tõeliselt huvitatud elektroonikast, modelleerimisest ja programmeerimisest ning soovivad oma oskusi arendada. Kursuse alguskuupäev on täpsustamisel! 

Kursus toimub koostöös Tabasalu Gümnaasiumiga ning kursuse läbimine võimaldab saada arvestuse gümnaasiumi valikainete süsteemis. 
Kursusel saadud teadmisi ja tehtud praktilisi töid on võimalik kasutada kooli uurimistöö tegemiseks. 
Parimad kursusel osalejad saavad kaasa juhendajate soovitused tulevase eriala valimiseks ja õpingute jätkamiseks infotehnoloogia valdkonnas. 
Enne kursuse algust toimub kandidaatidega vabas vormis vestlusring. 

Tootearendus on protsess, mille ühes otsas on idee ja teises otsas uue toote või teenuse turule toomine. Kursuse raames läbitakse kõik need etapid ideest kuni toote prototüübi loomiseni. Kursusel osalemine ei eelda eelnevaid teadmisi tootearendusest ega enda tooteidee olemasolu. See kõik tuleb juhendajate poolt ning ka vajalikud komponendid on kursuse jaoks välja valitud. 

Kursuse käigus valmib digitaalse äratuskella prototüüp. 
Kursusel läbitavad etapid:
* Sissejuhatus tootearendusse ja protsessi tutvustus. 
* Kursusel valmistatava äratuskella erinevate etappide ja vajalike materjalide tutvustus. 
* 3D modelleerimine ja äratuskellale ümbrise kujundamine kasutades Blender keskkonda. 
* Äratuskella detailide valmistamine ja printimine 3D printeriga. 
* Elektriskeemi koostamine ja trükkplaadi disain kasutades KiCad keskkonda. 
* Trükkplaadi ettevalmistamine. 
* Jootmise tutvustus, katsetamine erinevate komponentidega ja äratuskella komponentide jootmine trükkplaadile. 
* Mikrokontrolleri programmeerimine C++ (Visual Studio Code + PlatformIO) ja/või MicroPython (PyCharm Community Edition) keeles. 
* Äratuskella prototüübi kokkupanek ja testimine. 

Kursuse tunnid toimuvad Tabasalu Gümnaasiumis esmaspäeviti kell 18:00-19:30 septembrist 2021-maini 2022. 

Kursuse kuutasu on 38 eurot. 
Kursust toetatakse riikliku huvitegevuse meetme ning Harku valla Huvikooli poolt. 

Registreerumine toimub Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse lehe kaudu:

https://www.huviringid.ee/sooviavaldus.php